วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน1


แนะนำตัว


ดิฉันชื่อนางสาวสุชาดา  นามสกุล เกื้อเส้ง ชื่อเล่น ไฝ  รหัสนักศึกษา 5411103091
         ดิฉันเกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2535 ที่โรงพยาบาลเบตง มีพี่สาว 1 คน ดิฉันเป็นคนสุดท้อง ดิฉันอาศัยอยู่กับป้าตั้งแต่เด็ก จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก็ได้ไปอยู่กับพ่อและแม่ที่ อ.เบตง จ.ยะลา เนื่องจาก พ่อแม่ของดิฉันทำงานอยู่ที่เทศบาลตำบลเบตงและอาศัยอยู่ที่เบตงตั้งแต่ก่อนดิฉันจะเกิด และเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็ได้กลับมาอยู่กับป้าที่จังหวัดตรัง จนถึงปัจจุบัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 86/2 หมู่ 3 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง พ่อของดิฉันเสียชีวิตเมื่อปี 2556 ปัจจุบันแม่ก็ยังอาศัยอยู่ที่เบตง และยังทำงานอยู่ห้องทะเบียนราษฎ์ เทศบาลเบตง ซึ่งดิฉันก้บแม่จะได้เจอกันแค่ช่วงเทศกาลเท่านั้น เพราะแม่ของดิฉันไม่ชอบให้ดิฉันเดินทางไปหาแม่เท่าไหร่ เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของดิฉัน แม่ของดิฉันจึงจะเดินทางมาหาดิฉันที่ จ.ตรัง


ประวัติการศึกษา
         จบการศึกษาระดับอนุบาลจาก โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่โรงเรียนบ้านพรุโต๊ะปุก อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง  ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่โรงเรียนบ้านเบตงสุภาพอนุสรณ์ อ.เบตง จ.ยะลา ต่อมาได้มาศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ศึกษาสายวิทย์คณิต ที่โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง และในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 ได้ศึกษาอยู่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  และเมื่อปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 ได้ย้ายมาศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญาชีวิต
        อย่ามัวจมอยู่กับอดีต  อย่ามัวแต่ฝันถึงอนาคต  จงตั้งจิตมั่นอยู่ในปัจจุบันทุกขณะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น